Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası
Son güncelleme: 12 Haziran 2020

Bu Gizlilik Politikası, hizmeti kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politika ve prosedürlerimizi açıklar ve size gizlilik haklarınızı ve yasaların sizi nasıl koruduğunu anlatır.

Kişisel verilerinizi hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikası ücretsiz Gizlilik Politikası Jeneratör tarafından yapılmaktadır.

Yorumlama ve Tanımlar
Yorumlama
İlk harfin büyük harfle yazıldığı kelimeler, aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamlara sahiptir.

Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünüp görünmediğine bakılmaksızın aynı anlama sahip olacaktır.

Tanımlar
Bu Gizlilik Politikasının amaçları için:

Hizmet’e erişen veya kullanan kişi veya şirket veya bu kişinin Hizmet’e eriştiği veya kullandığı diğer tüzel kişi anlamına gelir.

Şirket (bu sözleşmedeki “şirket”, “biz”, “biz” veya “bizim” olarak anılacaktır) Az Baksana’yı ifade eder.

Ortaklık, bir taraf tarafından kontrol edilen, kontrol edilen veya bir tarafla ortak kontrol altında olan bir varlık anlamına gelir; burada “kontrol”, payların %50 veya daha fazlasının mülkiyeti, özkaynak faizi veya yönetim veya diğer yönetim otoritelerinin seçimi için oy kullanma hakkına sahip diğer Menkul Kıymetler anlamına gelir.
Hesap, hizmetimize veya hizmetimizin bölümlerine erişmeniz için oluşturulmuş benzersiz bir hesap anlamına gelir.
Web sitesi az Baksana anlamına gelir, erişilebilir www.azbaksana.com
Hizmet Web sitesini ifade eder.
Türkiye ifade eder:
Servis sağlayıcı, verileri şirket adına işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Hizmeti kolaylaştırmak, hizmeti şirket adına sağlamak, hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya şirketin hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmesinde yardımcı olmak için şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade eder.

Üçüncü taraf Sosyal Medya hizmeti, bir kullanıcının hizmeti kullanmak için giriş yapabileceği veya hesap oluşturabileceği herhangi bir Web sitesini veya herhangi bir sosyal ağ web sitesini ifade eder.
Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireyle ilgili herhangi bir bilgidir.

Çerezler bilgisayarınıza yerleştirilir küçük dosyalar, mobil cihaz veya bir web sitesi tarafından başka bir cihaz, birçok kullanımları arasında o web sitesinde tarama geçmişinizin ayrıntılarını içeren.
Cihaz, bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi hizmete erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.
Kullanım verileri, hizmetin kullanımı veya hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, sayfa ziyaretinin süresi) oluşturulan otomatik olarak toplanan verileri ifade eder.
Kişisel verilerinizi toplama ve kullanma
Toplanan veri türleri
Kişisel Veriler
Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek bazı kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri bize vermenizi isteyebiliriz. Kişisel bilgiler içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir :

E-posta adresi
Adı ve soyadı
Telefon numarası
Kullanım Verileri
Kullanım Verileri
Hizmeti kullanırken kullanım verileri otomatik olarak toplanır.

Kullanım verileri, cihazınızın İnternet protokol adresi (örneğin IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz hizmetimizin sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda harcanan zaman, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri gibi bilgileri içerebilir.

Üzerinden bir mobil cihaz veya Hizmet eriştiğinizde, otomatik olarak belirli bilgileri toplamak, dahil olabiliriz, ama, kullandığınız mobil cihaz türü, mobil cihaz, mobil cihaz eşsiz KİMLİĞİ, IP adresi, mobil işletim sistemi, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısı türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama veri sınırlı.

Ayrıca, hizmetimizi ziyaret ettiğinizde veya hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla veya bir mobil cihaz aracılığıyla eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

İzleme Teknolojileri ve çerezler
Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri saklamak için çerezler ve benzeri izleme teknolojileri kullanıyoruz. Kullanılan izleme teknolojileri, bilgi toplamak ve izlemek ve hizmetimizi iyileştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyalarıdır.

Tüm Çerezleri engelleyecek veya Çerez gönderildiğinde bunu size bildirecek şekilde talimat. Ancak, çerezleri kabul etmiyorsanız, hizmetimizin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz.

Çerezler” kalıcı “veya” Oturum ” çerezleri olabilir. Çevrimdışı olduğunuzda kalıcı çerezler kişisel bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır, web tarayıcınızı kapatır kapatmaz oturum çerezleri silinir. Burada çerezler hakkında daha fazla bilgi edinin: çerezler: ne yapıyorlar?

Aşağıda belirtilen amaçlar için hem oturum hem de kalıcı çerezler kullanıyoruz:

Gerekli / Gerekli Çerezler

Türü: Oturum Çerezleri

İdare tarafından: Bize

Amaç: bu çerezler size web sitesi aracılığıyla sunulan hizmetleri sunmak ve bazı özelliklerini kullanmanıza olanak sağlamak için gereklidir. Kullanıcıların kimlik doğrulaması için Kullanıcı hesapları ve sahte kullanımı önlemek yardımcı olur. Bu çerezler olmadan, talep ettiğiniz hizmetler sağlanamaz ve bu çerezleri yalnızca size bu hizmetleri sağlamak için kullanırız.

Çerezler Politikası / Bildirim Kabul Çerezleri

Türü: Kalıcı Çerezler

İdare tarafından: Bize

Amaç: bu çerezler, kullanıcıların web sitesinde çerezlerin kullanımını kabul edip etmediğini belirler.

İşlevsellik Çerezleri

Türü: Kalıcı Çerezler

İdare tarafından: Bize

Amaç: bu çerezler, giriş bilgilerinizi veya dil tercihinizi hatırlamak gibi Web sitesini kullandığınızda yaptığınız seçimleri hatırlamamızı sağlar. Bu çerezlerin amacı, size daha kişisel bir deneyim sunmak ve Web sitesini her kullandığınızda tercihlerinizi tekrar girmeniz gerekmemektir.

İzleme ve performans Tanımlama Bilgileri

Türü: Kalıcı Çerezler

Tarafından yönetilen: üçüncü taraflar

Amaç: bu çerezler, Web sitesine giden trafik ve kullanıcıların web sitesini nasıl kullandığı hakkındaki bilgileri izlemek için kullanılır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler doğrudan veya dolaylı olarak sizi bireysel bir ziyaretçi olarak tanımlayabilir. Bunun nedeni, toplanan bilgilerin genellikle web sitesine erişmek için kullandığınız cihazla ilişkili bir takma ad tanımlayıcısıyla bağlantılı olmasıdır. Bu çerezleri, kullanıcılarımızın kendilerine nasıl tepki verdiğini görmek için Web sitesinin yeni reklamlarını, sayfalarını, özelliklerini veya yeni işlevselliğini test etmek için de kullanabiliriz.

Kullandığımız çerezler ve çerezlerle ilgili seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen çerezler politikamızı ziyaret edin.

Kişisel verilerinizin kullanımı
Şirket kişisel verileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

Hizmetimizin kullanımını izlemek de dahil olmak üzere hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek.
Hesabınızı yönetmek için: hizmetin bir kullanıcı olarak kayıt yönetmek için. Sağladığınız kişisel veriler, kayıtlı bir kullanıcı olarak size sunulan hizmetin farklı işlevlerine erişmenizi sağlayabilir.
Bir sözleşmenin yerine getirilmesi için: satın aldığınız ürünler, ürünler veya hizmetler için satın alma sözleşmesinin geliştirilmesi, uygunluğu ve üstlenilmesi veya Hizmet aracılığıyla bizimle yapılan diğer herhangi bir sözleşme.
E-posta elektronik iletişim, telefon görüşmeleri, SMS, ya da benzer şekillerde işlevleri, ürün veya sözleşmeli hizmetler, gerekli ya da bunların uygulanması için makul güvenlik güncellemeleri de dahil olmak üzere ilgili güncellemeleri ya da bilgilendirici iletişimle ilgili bir mobil uygulama push bildirimleri olarak sizinle irtibata geçmek İçin iletişim:.
Bu tür bilgileri almamayı tercih etmediğiniz sürece, satın aldığınız veya sorguladığınız ürün, hizmet ve etkinliklere benzer haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sunmak.
İsteklerinizi yönetmek için: isteklerinizi bize katılmak ve yönetmek.
Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:

Servis sağlayıcılarla: hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek, sizinle iletişim kurmak için kişisel bilgilerinizi servis sağlayıcılarla paylaşabiliriz.
İş transferleri için: kişisel bilgilerinizi herhangi bir birleşme, şirket varlıklarının satışı, finansmanı veya işimizin tamamını veya bir kısmını başka bir şirkete satın alma ile bağlantılı olarak veya müzakereler sırasında paylaşabilir veya aktarabiliriz.
Bağlı kuruluşlarla: bilgilerinizi bağlı Kuruluşlarımızla paylaşabiliriz, bu durumda bu bağlı kuruluşlardan bu Gizlilik Politikasını yerine getirmelerini isteyeceğiz. İştirakler, ana şirketimizi ve kontrol ettiğimiz veya bizimle ortak kontrol altında olan diğer iştirakleri, ortak girişim ortaklarını veya diğer şirketleri içerir.
İş ortaklarımızla: size belirli ürünler, hizmetler veya promosyonlar sunmak için Bilgilerinizi iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.
Diğer kullanıcılarla: kişisel bilgileri paylaştığınızda veya diğer kullanıcılarla ortak alanlarda başka bir şekilde etkileşimde bulunduğunuzda, bu tür bilgiler tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilir ve dışarıda herkese açık olarak dağıtılabilir. Diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunursanız veya bir üçüncü taraf Sosyal Medya hizmeti aracılığıyla kayıt olursanız, üçüncü taraf Sosyal Medya hizmetindeki kişileriniz, etkinliğinizin adını, profilini, resimlerini ve açıklamasını görebilir. Benzer şekilde, diğer kullanıcılar etkinliğinizin açıklamalarını görüntüleyebilir, sizinle iletişim kurabilir ve profilinizi görüntüleyebilir.
Kişisel verilerinizin saklanması
Şirket, kişisel verilerinizi yalnızca bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel verilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak için (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi saklamamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak için gerekli ölçüde saklayacağız ve kullanacağız.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Sohbete Başla
Merhaba .
Yazarınız olmak istiyorum :)